คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิปฎิทินภารกิจคณบดี

 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THR
 • FRI
 • SAT

December 2023

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต ได้จัด ปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตร Non Degree ประกาศนีบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

คลิกอ่าน

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

คลิกอ่าน

โครงการการยื่นจดสิทธิบัตร Intellectual Property Registration Process ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกอ่าน