วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุตรตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกานต์ วรธมฺโน และคณะภิกษุสงฆ์ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ในการรับบินฑบาตร พร้อมบรรยายธรรม และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุตรตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกานต์ วรธมฺโน และคณะภิกษุสงฆ์ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ในการรับบินฑบาตร พร้อมบรรยายธรรม และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้