โครงการอบรม เรื่อง บริหารด้วยใจ ก้าวไกล ทั้ง มรอ [ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ]

โครงการอบรม เรื่อง บริหารด้วยใจ ก้าวไกล ทั้ง มรอ ณห้อง FMS 314 เวลา 09.00 น. [ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ]